MAVERIX

IDEA • INNOVATION

INNOVATIONS

BUSINESS • FUTURE

O společnosti

Základní informace

Společnost MAVERIX INNOVATION s.r.o. byla založena dne 22.2.2019 s nabídkou komplexních služeb ve stavebnictví.

Nabízíme zejména činnosti obchodně konzultační s dlouholetou zkušeností v oboru v oblasti dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství, dále energetiky a zadržování vody v krajině.

Dalšími činnostmi je projektová příprava a inženýrská činnost a TDI (technický dozor investora).

Obchod

V obchodní činnosti se zaměřujeme zejména na nabídku produktů s inovativním řešením.

Poskytujeme komplexní konzultační služby vztahující se k našim výrobkům, tak aby je všichni byli schopni správně používat ve svých projektech (technické vlastnosti, výpočty), realizovat na svých stavbách (aplikační postup) a v rámci správy svých objektů.

Obchodní zastoupení společnosti FUTTEC a.s. pro Českou a Slovenskou republiku.

Tým

V týmu máme odborníky s dlouholetou zkušeností, kteří zajišťují spolupráci se soukromými investory, poskytují dotační poradenství pro vaše startupy a pro vaše řešení zaměřující se na jakékoliv oblasti stavebnictví, energetiky, technologie a IT.

Novinky

Zobrazit další novinky

Nabízíme, naše činnost

Stavební stroj FT4 s mikrovlnnou technologií FUTTEC na opravu poruch asfaltových vozovek

Letak-A4_TL_FT4

Technický list technologie FUTTEC

Konzultační služby, projektování, dotace a investice

 • Dopravní stavby
  • Studie proveditelnosti
  • Projekty
  • Inženýrská činnost
  • Majetkoprávní vypořádání
  • TDI (technický dozor investora)
 • Konzultační činnost a návrhy řešení pro plánování a údržbu objektů (Pozemní objekty a silniční infrastruktura)
  • Konzultace
  • Školení
  • Analýza
  • Návrhy řešení
  • Pasportizace
 • Pozemní stavby
  • Studie proveditelnosti
  • Projekty
  • Inženýrská činnost
  • Majetkoprávní vypořádání
  • TDI (technický dozor investora)
 • Energetika
  • Rozbor území z hlediska lokální energetické soustavy
  • Studie proveditelnosti
  • Inženýrská činnost
  • Majetkoprávní vypořádání
 • Zadržování vody v krajině nebo areálu
  • Rozbor území z hlediska vhodnosti pro zadržování vody v území
  • Studie proveditelnosti
  • Inženýrská činnost
  • Majetkoprávní vypořádání

VIDEO PREZENTACE SPOLEČNOSTI MAVERIX INNOVATION S.R.O.

V roce 2021 získala společnost MAVERIX INNOVATION s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast společnosti MAVERIX INNOVATION s.r.o. na projektu “ VIDEO PREZENTACE SPOLEČNOSTI MAVERIX INNOVATION S.R.O.“ v Praze za účelem vytvoření propagačního videa společnosti MAVERIX INNOVATION s.r.o. pro prezentaci společnosti a strojů používaných na speciální činnosti při opravách silnic. Očekávaným výstupem je profesionálně zpracovaná video prezentace společnosti MAVERIX INNOVATION s.r.o.. Projekt “VIDEO PREZENTACE SPOLEČNOSTI MAVERIX INNOVATION S.R.O.“ spolufinancován Evropskou unií.